Søk
+4793032188
Solåsen 8, Hauglandshella
0
0
Min Handlekurv
Din handlekurven er tom.
Spørsmål eller bruk for hjelp med ordren din?
Vennligst kontakt oss via nettsiden

Ansvarsfraskrivelse


Avaxa Plants Norge AS, heretter referert til som Avaxa, gir deg herved tilgang til www.avaxaplants.no ("Nettstedet") og publiserer tekster, illustrasjoner og andre materialer her, for informasjon. Avaxa forbeholder seg retten til å endre innholdet eller fjerne deler når som helst, uten å måtte varsle deg om dette. Informasjonen på nettstedet er ment å være uforpliktende og ikke som et konkret tilbud om å inngå en avtale. Avtaler inngås kun ved aksept av et tilbud som er angitt som sådan.BEGRENSET ANSVAR

Avaxa gjør en innsats for å oppdatere og/eller supplere innholdet på nettstedet så ofte som mulig. Til tross for denne omsorgen og oppmerksomheten, kan det hende at innholdet er ufullstendig og/eller feilaktig. Materialene som tilbys på nettstedet tilbys uten noen form for garanti eller krav til nøyaktighet. Disse materialene kan endres når som helst uten forvarsel fra Avaxa. Spesielt er alle priser på nettstedet under forbehold om skrive- og programmeringsfeil. Det vil ikke bli akseptert noe ansvar for konsekvensene av slike feil. Ingen avtale vil bli inngått på grunnlag av slike feil. Avaxa kan aldri akseptere noe ansvar for hyperlenker til nettsteder eller tjenester fra tredjeparter som er inkludert på nettstedet.

 

OPPHAVSRETT

Alle immaterielle rettigheter knyttet til disse materialene tilhører Avaxa. Kopiering, distribusjon og enhver annen bruk av disse materialene er ikke tillatt uten skriftlig tillatelse fra Avaxa, bortsett fra og kun i den grad det er bestemt ellers i regler av obligatorisk lov (som sitatrett), med mindre noe annet er angitt for spesielle materialer.

Choose your language

Make your choice below.